వారన్సీలో ఈ ప్రదేశాలను అందరూ సందర్శించాలి

కాశి విశ్వనాధ్ దేవాలయం కాశి విశ్వనాధ్ దేవాలయం శివుడికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయాలలో ఒకటి. వారణాసి నడిబొడ్డున ఉన్న ఈ ఆలయం లక్షలాది

Read more

Veeramachaneni Diet No Carb Cabbage Idli – Easy & Very Tasty

వెజిటబుల్ ఇడ్లీ తయారీ విధానం – Vegetable Idli Preparation Method. Ingredients chopped Cabbage-1/2 cup grated coconut-3 tablespoon flaxseed powder-1 tablespoon sesameseed

Read more

Pin It on Pinterest